Ett framgångsrikt projekt är ett resultat av en dedikerad laginsats och god ledning. När projekt blir allt större och mer komplicerade kan det vara svårt att lyckas med detta, varför det ibland krävs en utomstående expert att leda teamet i rätt riktning. En IT-konsult kan vara värd sin vikt i guld, eftersom de genom sin expertis kan bidra till högre produktivitet och därmed till bättre laganda. Även erfarna projektledare kan uppleva svårigheter med ett visst projekt, och eventuellt fastna i en rutt. Ett utomstående perspektiv kan då medföra en enorm positiv skillnad.

IT-konsulter är tillfälliga, men livsviktiga

En IT-konsult kan liknas vid en frilansarbetare. De jobbar flexibelt och hoppar från företag till företag. Till skillnad från en frilansarbetare besitter dock konsulter en mycket högre nivå av specialisering inom branschen de arbetar inom. En konsult kan därför göra stor skillnad, trots att de endast utgör en tillfällig resurs till företaget. En IT-konsult kan vara särskilt bra att ha i början på ett projekt, eftersom de kan etablera en infrastruktur som kan användas genom hela projektets gång. Softronic är ett exempel på en konsultfirma som håller, vilket innebär att de erbjuder erfarna konsulter med lång erfarenhet. Med erfarenheten inom IT-projekt som konsulter har, så är det inte alltför komplicerat för dem att erbjuda en projektstruktur som både är effektiv och skonsam mot de anställda. Denna kompetens är dock inte billig att hyra, eftersom IT-konsulter ofta förväntar sig en väldigt hög lön.

IT-konsulter tar itu med komplicerade projekt

Projektledning är komplicerat, och för bra projektledning krävs en god kunskap inom projektets fokus. När projektet är väldigt nischat eller särskilt komplicerat, kan det därför vara svårt för en vanlig projektledare att sätta konkreta mål. I samarbete med en IT-konsult kan dock projektledaren staka ut rimliga mål som har de anställdas situation i åtanke, utan att behöva offra upp produktivitet.

Alla företag måste ha en uppfattning om de risker som det nuvarande projektet utgör, annars löper man risken att något går extremt fel, samtidigt som man är helt oförberedd för situationen. En bra konsult känner till de vanligaste riskerna inom sin specialisering, och kan därför se till att klienten undviker dem så gott det går. Dessa risker kan ofta vara väldigt komplicerade och svåra att identifiera utan tidigare erfarenhet.

Potentiella problem

Det kanske största problemet med en IT-konsult är kanske det faktum att de är väldigt påfrestande för budgeten. Det kan vara väldigt dyrt att anlita en konsult under en längre period. Därför rekommenderas det att man sätter ut konkreta mål för sin konsult, och endast anlitar dem för en kortare period, helst i början på projektet.

Konsulter kan även bidra till en negativ arbetsmiljö, eftersom det kan vara svårt för dem att integrera sig i en existerande företagshierarki.