En IT-konsult har som mål att genom sin expertis strömlinjeforma ett företags arbetsmetoder. En bra konsult inom IT kan därför vara mest effektiv vid installering av nya system eller ny infrastruktur. Man kan i de tidigare stadierna drastiskt öka produktiviteten hos företaget, eftersom det nya systemet byggs utefter konsultens specifikationer, som självfallet är baserade på industristandarder. IT-konsulter är särskilt viktiga att anlita ifall företaget utvecklar nischade produkter, eftersom det kan vara svårt att hitta kompetens inom specialiserade områden av IT-industrin. En bra konsult kan lära upp ett helt team av utvecklare, för att se till att deras arbetsmetoder är effektiva och följer industristandarder.

Det som utmärker en IT-konsult

IT-konsulter är experter inom ett visst område av datateknik, och har oftast många år av erfarenhet som utvecklare sedan tidigare. Konsulter arbetar flexibelt, och hoppar runt från projekt till projekt och företag till företag. En IT-konsult kan även peka ut risker med projektet de arbetar på, och rekommendera mindre riskabla alternativ till den befintliga projektplanen.

IT-konsulter gör stor skillnad

En konsult inom IT arbetar vanligtvis inte personligen med projektets utveckling. Med andra ord så är det inte konsulten som utvecklar ett nytt system. Konsulten ritar istället upp en effektiv projektplan och strukturerar upp projektet på ett sätt som är mer effektivt för teamet, samtidigt som företagets unika miljö tas i åtanke. Detta förenklar för utvecklarna av systemet, särskilt i de senare stadierna av utveckling när saker och ting tenderar att bli krångligare. Med en bra projektplan kan man undvika onödiga buggar, eller i värsta fall omstrukturering av systemet under projektets gång. Med en bra plan från projektstart kan utvecklarna istället fokusera på att skapa själva systemet, och slipper bekymra sig över allt annat. När utveckling av det nya IT-systemet väl är igång, så är konsultens arbete vanligtvis över, och hen kan då fortsätta vidare till nästa projekt, och eventuellt nästa företag.

Eventuella nackdelar med en IT-konsult

IT-konsulter är väldigt kunniga experter inom datateknik, och kräver därför en mycket högre lön än utvecklare. Begränsar man inte konsultens roll i projektet kan räkningen komma att bli alldeles för hög. Det är därför viktigt att man när man anlitar en konsult ser till att konsulten har tydliga deadlines. Konsulter kan även bidra till en dålig arbetsstämning, eftersom de andra anställda ofta ser dem som utomstående. Trots dessa nackdelar är det ändå värt att anlita en konsult när man utvecklar nya IT-system, eftersom de sparar både pengar och tid.