När man tar in en IT-konsult till sitt företag, oavsett om man jobbar inom finans eller mjukvara, så finns det en risk att man utvecklar en negativ arbetsmiljö. Det kan vara svårt för ens anställda att få höra att deras arbetsmetoder inte duger, eller att de måste ändra på den infrastruktur som de vant sig vid. Samtidigt kan en konsult bidra till flera positiva effekter på ens företag. Produktivitet kan stiga, projekt som fastnat i en rutt kan rulla på igen, och företaget kan anpassa sig till en ständigt förändrande marknad. Hur balanserar man då nackdelarna och fördelarna med att anlita en IT-konsult?

Fördelar och nackdelar med IT-konsulter

Fördelar

En IT-konsult kan utgöra ett objektivt perspektiv på företagets arbetsmetoder, och därmed bidra till att strömlinjeforma verksamheten. Ett färskt perspektiv kan även hjälpa ett företag som fastnat i en rutt, eller i de fall där anställda inte kan komma överens om en väg framåt. IT-konsulter erbjuder sin expertis genom ett väldigt flexibelt kontrakt. Är man inte nöjd med konsultens arbete kan man alltså mycket enklare avsluta kontraktet.

Nackdelar

Det finns även ett flertal nackdelar med att hyra in en IT-konsult. IT-konsulter är ofta vana vid att hoppa från företag till företag, och kan därför ha svårt att känna sig bekväma i den nya företagsmiljön. Detta kan leda till en dålig stämning på kontoret, vilket självklart sänker produktiviteten. I värsta fall kan det orsaka ens anställda att säga upp sig. IT-konsulter kräver även väldigt höga löner, vilket kan leda till svårigheter med budgeten. Det är därför viktigt att man sätter klara mål och deadlines för sin konsult, annars löper man risken att gå över budget.

Balansera fördelarna och nackdelarna

För att en IT-konsult ska passa in på kontoret gäller det att man utvecklar en god arbetsmiljö och får hen att känna sig välkommen. Man ska vara tydlig med sina anställda att behovet av en konsult inte innebär en kritik mot dem, utan det handlar om att effektivisera vägen framåt. Man måste även se till att vägleda sin konsult ordentligt. Det kan vara svårt för konsulten att arbeta produktivt om hen inte fått klara besked kring vad målet med samarbetet är, och vad som förväntas av hen genom projektets gång. Det är viktigt att man ger konsulten en ordentlig genomgång av företagets struktur, introducerar hen till de anställda, och ser till att hen har tillgång till eget arbetsutrymme.

Sammanfattning

IT-konsulter kan alltså bidra till en effektivare verksamhet, om man integrerar dem ordentligt i företagsmiljön, och sätter ut konkreta mål. Ett bra förhållande med ens konsult kan utgöra skillnaden mellan ett väldigt bra samarbete, eller ett fruktansvärt ett. Det är därför viktigt att se till att konsulten känner sig bekväm och kan utföra sitt arbete utan hinder.