IT-branschen är idag en av de största och mest vinstgivande industrierna i världen. Vår moderna kultur kan inte existera utan IT. Som privatperson kan man i modern tid genom internet utföra alla sina bankärenden, handla mat och kläder, eller till och med arbeta. Därför finns det idag ett väldigt stort behov av IT-experter och specialister, som kan ge rådgivning och vägledning till IT-företag. Dessa IT-konsulter hoppar runt från företag till företag, och tjänar storsummor på sin expertis. Men hur är det egentligen att arbeta som IT-konsult, och vad exakt gör man?

Arbetsuppgifter

En IT-konsult har som mål att vägleda en klient i deras implementation av en viss produkt. Beroende på klientens behov kan konsulten vara en del av hela utvecklingsprocessen, eller endast medverka till och med den första prototypen. Ett exempel på när ett företag behöver en konsult är innan man påbörjar ett nytt projekt. En konsult kan då ge rekommendationer kring vad för typ av infrastruktur som kommer att krävas för projektet, vilken typ av kompetens som kommer att behövas, samt hur investeringarna borde se ut. Har man ett bra förhållande till sin konsult kan man även dela en bonuskod från iGame och spela lite på onlinecasino tillsammans. Genom en IT-konsults rådgivning kan företaget få en bättre uppfattning av hur en viss gren inom IT-branschen ser ut och därmed öka sina chanser till framgång.

Vad som krävs för att bli en IT-konsult

En IT-konsult är vanligtvis någon form av ingenjör, med inriktning inom datateknik. Det är dock inget måste, utan vemsomhelst med en specialisering inom IT kan ha möjlighet att arbeta som konsult. En IT-konsult behöver uppfylla följande kriterier:

  • De måste vara kreativa, men basera sin kreativitet på verkligheten. Med det menas att en konsult inom IT måste kunna analysera marknaden och dra logiska slutsatser på ett sätt som har företagets behov i åtanke.
  • De måste vara flexibla. Som IT-konsult hoppar man vanligtvis från företag till företag och projekt till projekt. Det krävs därför att man lätt kan anpassa sig till en ny miljö och nya arbetsmetoder.
  • De måste vara öppensinniga. Som konsult är det vanligt att man möter nya människor med annorlunda arbetsmetoder än vad man själv är van vid. Det är därför viktigt att man inte av ren instinkt avfärdar sina nya kollegors idéer, utan man ska försöka se till att alla får sin röst hörd innan man tar ett beslut.

Höga löner

En IT-konsult tjänar vanligtvis en väldigt hög lön. Detta eftersom experter inom IT utgör en ytterst liten del av marknaden, men samtidigt är i stort behov. Som IT-konsult kan man förvänta sig en årlig löneförhöjning på 10 %, vilket leder till väldigt stora summor över flera år. Det kräver dock att man håller sina IT-färdigheter skarpa, eftersom IT-branschen ständigt förändras.